top of page

      Wedstrijdreglement

 • Het clubkampioenschap wordt, naargelang het aantal inschrijvingen, jaarlijks georganiseerd in één of meerdere reeksen.

 •  

 • Het aantal reeksen, alsook het aantal spelers per reeks, wordt vastgelegd in de Algemene Statutaire Ledenvergadering bij het begin van een nieuw schaakseizoen.

 •  

 • Er word gespeeld volgens een enkele of een dubbele ‘round robin’ , met verwisseling van de kleur der stukken (tussen de heen- en de terugmatch).

 • Is er slechts één reeks, dan is de winnaar ervan de Clubkampioen van het lopend jaar. Zijn er meerdere reeksen, dan is de winnaar van reeks A de clubkampioen.  

 •  

 • De partijen worden gespeeld in het clublokaal oc "Oud Stadhuis", op de datum en volgens de vooraf bekendgemaakt kalender.

 • Het speeltempo is 1h30+30sec. (Recreatief : 1h30)

 • De partijen vangen aan om 20u30. De verzuimtijd is 1 uur.

 •  

 • De partijen worden gespeeld volgens de laatste, van kracht zijnde FIDE-spelregels. Hierbij zijn de bepalingen van de artikelen G2 en G5 van toepassing.

 •  

 • Als een deelnemer op een bepaalde avond niet kan spelen, dan heeft hij de mogelijkheid zijn partij uit te stellen. Daartoe worden, zowel in de heenronde als in de terugronde, inhaalavonden voorzien. Deze worden vooraf bekendgemaakt. Om geldig uit te stellen, dient de speler in kwestie de tornooileiding voor 18h en zijn tegenstrever van die avond vooraf te verwittigen. Bij gebreke aan een dergelijke verwittiging, wordt de partij forfait verklaard voor de afwezige speler.

 • Een partij kan mits afspraak tussen de spelers steeds vooraf gespeeld worden 

 • Alle partijen worden in het lokaal gespeeld. 

 • Na afloop van de partij, dienen beide spelers het resultaatbriefje correct in te vullen en te ondertekenen.

 • De winnaar bezorgt het resultaatbriefje aan de tornooitafel, terwijl de verliezer de stukken terug op het bord zet. 

 •   Aan de deelnemers wordt ook gevraagd om alle glazen, flessen of ander gerief

 • die zij in de tornooizaal hebben meegenomen, na afloop van de partij terug te brengen aan de bar.

bottom of page