top of page

 GDPR Privacy Verklaring 01/01/2023

 André Steelandt, voorzitter en Bart Denduyver Secretaris

 Contact : steelandt.andre@skynet.be / Bart.Denduyver@telenet.be

 • Koninklijke Schaakkring “Nikei Gistel” respecteert de Europese privacy verordening.

  Deze algemene  verordening gegevensbescherming (AVG) , in het Engels General data protection regulation (GDPR)

  gaat over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende

  het vrije verkeer van deze gegevens.

 • In deze Privacy policy (of pricacy statement) willen we heldere en transparante informatie

  geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen

  er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 • Als je lid wordt van onze schaakkring, verzamelen we je naam, adres, geboortedatum, nationaliteit,

  Geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en aansluitingsgegevens (stamnummer) .

  We hebben alleen gegevens die je zelf hebt medegedeeld.

 • Deze gegevens worden gebruikt voor :

 • De ledenadministratie door onze schaakkring, deze worden bijgehouden en bewaard door de secretaris.

 • De ledenadministratie van de overkoepelende organisaties zoals (Provinciale Schaakliga West-Vlaanderen), VSF (Vlaamse Schaakfederatie), en

  de Belgische schaakbond (KBSB).

 • Het bezorgen van ons clubblad “Nikei Info” en voor mededelingen/uitnodigingen in verband met

  Activiteiten georganiseerd door onze schaakkring.

 • Ten behoeve van een organisatie van een schaaktornooi.  

 • De bestuursleden ontvangen een Excel-file met de ledenlijst dit ten behoeve van contact name in

  functie van activiteiten van onze schaakkring.

 • Behoudens de hierboven vermelde gevallen worden je gegevens nooit doorgegeven aan derden.

 • Onze club publiceert geregeld foto’s of video’s van clubleden of eventuele andere personen. Dit in ons

  clubblad, op onze facebook-pagina en onze website. De foto’s/video’s worden telkens genomen in normaal

  clubverband, met respect voor de afgebeelde personen. Daarbij wordt er telkens op gelet dat ze niet aanstootgevend

  zijn. We gaan er vanuit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van deze foto’s/Video’s die te maken hebben met activiteiten van de club.

 • Mocht je klachten hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we om direct contact met ons op te nemen.

  Het bestuur van Nikei Gistel  

bottom of page