top of page

Historiek Schaakclub Nikei Gistel

Groei en bloei in een notendop
 

De aanloop

Enkele schaakvrienden kwamen op een goed idee eens samen te komen met het doel het schaakspel onder elkaar te beoefenen.

Op een donderdag ...in december 1948 werd in café "Ons Huis" gelegen aan de markt, een eerste contactname belegd. Er werd besloten een kampioenschap "huis aan huis" te betwisten, in feite werd er dus nog niet in clubverband geschaakt, maar dit was uiteraard wel de aanloop. Het eerste kampioenschap werd gewonnen door Willy Vanderbeken. Ook het daaropvolgende jaar werd een kampioenschap onder vrienden betwist, maar nu in een neutraal lokaal, de keuze viel op het café van Kamiel Depuydt gelegen aan het station.

Elf spelers betwisten dit kampioenschap.

 

De Stichting

Door contactname  van René Willaert met de ligacommissaris van de Belgische schaakbond konden de spelers gewonnen worden voor aansluiting. en aldus werden de grondslagen gelegd voor onze huidige schaakclub. Er werd propaganda gemaakt voor een "stichtingsvergadering"

in café "Ons Huis" aan de markt te Gistel. Deze ging door op 23 februari 1950.

Na een korte gedachtenwisseling werd overgegaan tot het definitief stichten van een schaakclub.

Het kind moest een naam dragen en het was Willy Vanderbeken die de naam voorstelde : Hé Niké van het Grieks, wat "de overwinning" betekent en het werd algemeen aangenomen.
 

>>> Foto van een van de stichters : Maurits Vanysacker + en Voorzitter : Joris Logier.

De eerste periode 1950 - 1969

Café "Ons Huis" op de markt was van 1950 tot 1969 ons eerste schaaklokaal !

Op de algemene vergadering van 6 oktober 1950 werd Joris Logier er verkozen tot voorzitter.

 

Tijdens het tweede speeljaar in 1951 heeft Maurits Vanysacker borden geschilderd. Deze borden zijn nog steeds beschikbaar, maar worden niet zoveel meer gebruikt. De voorzitter heeft in dat jaar ook een eerste schaakklok geschonken aan de club. Daar niemand archieven bijhield is dit deel van de Nikei geschiedenis grotendeels verloren gegaan. Wij hebben de indruk dat in deze beginjaren het clubkampioenschap eerder van bijkomend belang was. Er werden toen relatief veel vriendenwedstrijden, 3 & 4 hoekstornooien gespeeld tegen clubs uit de Provincie en ver daarbuiten.

Op het einde van deze periode in lokaal "Ons Huis" sluit Marcel Denduyver zich aan bij de club (sept 1966), en reeds in Okober 1966 geeft hij zijn eerste berichtenblaadje van Nikei Gistel uit. Vanaf deze periode is ons clubblad blijven verschijnen, zodat we vrijwel elke belangrijke en onbelangrijke gebeurtenis vanaf deze periode kennen.  

Periode 1969 - 1980

Van 1969 tot 1980 was ons schaaklokaal gevestigd in "Cafe-Logement 't Station".

 

Het word tegenwoordig uitgebaat als cafe "Uylenspeigel". Het was gelegen rechtover het toenmalige station van Gistel. Het stationsgebouw zelf heeft inmiddels plaats moeten ruimen voor het nieuwe stadhuis.!

In 1969 verhuisde men naar het lokaal waar alles begon. In 1949 speelde men er reeds bij vader Kamiel Depuydt, maar nu zwaaien Alvarez Depuydt  en vrouw Simontje er de plak. In het cafe-logement 't Staion te Gistel waren enkele afzonderlijke zaaltjes beschikbaar, zodat men rustiger kon spelen. Wellicht om veiligheidsredenen koos men voor een lokaal gelegen naast "de gendarmerie" van Gistel.! Bij het bestuur zien we in deze periode een functie van Zedenmeester verschijnen, bij navraag waarom deze nodig was, werd door leden uit deze periode alleen met gemonkel en knipoogjes geantwoord.

Periode 1980 - 1996

Van 1980 tot 1996 was ons schaaklokaal gevestigd in het Parochiaal Centrum gelegen aan de mark,

vlak naast ons allereerste schaaklokaal "Ons Huis".

Uit financiële overwegingen werd in 1980 beslist om andermaal van lokaal te wijzigen, In het "Parochiaal Centrum" moest men weliswaar een huur betalen maar kon men zelf instaan voor het uitschenken van een drankje, waardoor de clubkas er iets beter van zou worden. De financiële toestand van de schaakclub verbeterde inderdaad. We hebben daar geen rechtstreekse bewijzen van teruggevonden, maar de penningmeester veranderde plots in een schatbewaarder. !

 

Naar het einde van deze periode, zien we een woelige periode op bestuurlijk vlak. Verschillende mensen komen en gaan.

Op Schaakgebied mogen we spreken van een aflossing van de wacht. Op enkelen na - zien we bijna alle spelers van het eerste uur verdwijnen.

Maar een nieuwe lichting biedt zich aan . Een ledenrecord wordt gevestigd. Wij spelen enkele seizoenen met 36 tot 39 spelers in competitieverband in drie en zelfs één seizoen in 4 Reeksen.  

Maar... schone liedjes duren niet lang, want de huur van het lokaal sloeg met de regelmaat op, en de wetgever stelde strengere alcoholpromille gehaltes op, waardoor onze schat, een schatje werd. Toen wij in de jaren 90' jaarlijks meer dan 30.000 fr moesten ophoesten voor een niet onderhouden pand, met erbarmelijke sanitaire voorzieningen was de maat vol . Er moest dus naar een oplossing gezocht worden, want grotere uitgaven en kleinere inkomsten kan je niet lang volhouden...

Huidige periode : 1996 - 2015

Vanaf 1996 is ons nieuw schaaklokaal gevestigd in het "Cultureel Centrum Oud Stadhuis" gelegen in de Hoogstraat te Gistel.

Nadat het gemeentebestuur haar intrek nam in een nieuw stadhuis aan het station en het oud stadhuis open stelde

als "Cultureel Centrum - Oud Stadhuis" vond de club meteen een betere(en goedkopere) behuizing  in de Hoogstraat te Gistel.

Ook de parking die voorhanden is op de markt, kan verder benut worden.

Wij beginnen deze periode met meer dan honderd ingeschreven leden (spelend leden, jeugdleden en ere-leden uiteraard tesamen geteld).

Het clubkampioenschap wordt meestal ingericht in drie verschillende reeksen.

Enkele nieuwe initiatieven worden doorgevoerd. Onder andere een afzonderlijke reeks voor "Recreatieven", deze spelers hoeven niet aangesloten te zijn bij de VSF en spelen slechts op 1 uur. Een ideale reeks voor spelers die 5 uur concentratie niet (meer) zien zitten of voor jeugdspelers die de overstap naar het grotere werk geleidelijk willen doen.

Het Open Zwitsers tornooi is een initiatief van onze tornooileider Bart Denduyver die elk jaar veel succes oogst.

Het bekertornooi wordt ook teruggebracht tot één speelavond wat het intenser maakt. Er worden ook snelschaaknamiddagen en rapidtornooien ingericht.
 

Bron : Boek 50 jaar Nikei Gistel uitgegeven naar aanleiding van het 50 jarig bestaan (1950- 2000),

Verantwoordelijke uitgever : André Steelandt.

Viering 50-jarig bestaan

Film 65 jaar

bottom of page